20. listopadu 2011

Jak napsat datum ve formátu DD/MM/RRRR

Že by s pochopením DD/MM/RRRR někdo mohl mít problém nás napadlo teprve po té, co se v poradně Živě.cz objevil na toto téma dotaz.

Proto rychle spěcháme na pomoc s vysvětlením :-)

  • Písmena D znamenají, že na tuto pozici máte zapsat číslovku příslušného dne v měsíci (D jako DEN)
  • Písmena M značí, že na tuto pozici máte zapsat číslo měsíce (M jako MĚSÍC)
  • Písmena R poté značí, že máte zapsat rok (R jako ROK)

Příklad

Datum 18. října 2011 zapíšeme ve formátu DD/MM/RRRR jako 18/10/2011.

RR nebo RRRR

Co dělat pokud máte datum zapsat pouze jako DD/MM/RR? Počet písmen v RR značí, zda zapíšete rok jako dvou nebo čtyřciferné číslo. Proto máme-li datum z příkladu výše zapsat ve formátu DD/MM/RR bude zápis vypadat takto: 18/10/11

DD/MM/RR v angličtině

Pozor si u tohoto formátu dejte při zápisu dat v anglickém jazyce. V některých zemích není zvláštní zapisovat jako měsíc a teprve poté den v měsíci a rok. Požadavek na zapsání data tedy může vypadat buď jako DD/MM/YYYY nebo také jako MM/DD/YYYY. Kde písmeno Y značí rok (Y jako Year). Datum z našeho příkladu by po té mohlo být zapsáno jako 10/18/2011.

Zápis času

Podobným způsobem po vás nekdo může chtít zapsat také časový údaj. Setkat se tak můžete se zkratkami HH:MM případně HH:MM:SS, kde H značí hodiny, M minuty a S sekundy.

Pozor na oddělování

Pozor také dejte na způsob oddělení jednotlivých písmen. Zpravidla byste totiž stejný způsob oddělování měli poté použít ve vlastním zápisu.

  • DD/MM/RR značí, že máme na oddělení použít lomítka → 18/10/11
  • DD.MM.RR značí, že máte k oddělení použít tečky → 18.10.11
  • DD-MM-RR značí, že máte datum zapsat jako 18-10-11

Pokud by vám stále bylo něco nejasné, zkuste si ještě přečíst článek Datum na Wikipedii.

Žádné komentáře: